Hapū-led business development - He whanaketanga pakihi e ārahi ā-hapu ai

Research
9 May 2023
Northland Samuel Mann CC BY 2.0

Māori communities can design and implement their own business solutions to create jobs locally. 

Ka whakaahua, ka whakatinana ngā hapori Māori i ō rātou ake otinga kia whakatū mahi.

Tōu moemoea, tōu mana motuhake
Your dream determines your future

In the Far North of New Zealand, the development of new businesses to employ local people all year round is needed to address high levels of unemployment. Local work opportunities enable young people to stay in their communities, benefiting everyone. What these work opportunities look like will vary from one community to another. For predominantly Māori communities, it is important to express their rangatiratanga by finding and implementing solutions that suit them. A Māori community often consists of one hapū, bringing the strength of close relationship ties to the process.

To address this need for work opportunities, Naumai Taurua has developed a model for hapū-led business development. The model is based on the experiences of international philanthropic organisations, the New Zealand community led development approach and Māori practices. It takes a community right through to governing and owning their business in three to four years.   

Instead of beginning with a preconceived idea of what the solution will look like, the starting point is for the hapū to identify its resources. Next, a business concept is developed, followed by a one page visual strategic plan, to ensure everyone is literally on the same page. That forms the basis for a detailed business plan, which is used to apply for funding and other external support needed for implementation, for example expertise to build capability within the community. 

Relationships are built with all the relevant stakeholders - businesses, organisations and individuals - who can contribute to establishment of a viable business that uses resources sustainably. The process is facilitated by two key roles working closely together: the community facilitator who keeps the community engaged and ensures the project is driven by the hapū collectively and collaboratively, and an Agile project manager to keep the project on track and meeting its milestones. Naumai is looking for an opportunity now to work online or face-to-face with a hapū that wishes to pilot this business development methodology.

Ki te Nōta o Aotearoa, e matea ana te whanaketanga i ngā pakihi hou kia whiwhi mahi ai i ngā haukāinga huri noa i te tau kia whakaoti i te rahi o te koremahi. E āheitia ana ngā rangara e ngā kōwhiringa mahi ā-rohe kia noho i ō rātou ake rohe, he whai hua mō te katoa. He rerekē te āhuatanga o ēnei kōwhiringa mahi i tēnā rohe, i tēnā rohe. I ngā hapori Māori, he whakahirahira te rangatiratanga kia whai, kia whakatinana i ngā otinga tika ki a rātou. I te nuinga o te wā, kotahi te hapū ki tētahi hapori Māori, nō reira, e kaha pua ana te piringa tata ki te tukanga.

Kia anga atu ki tēnei matea kōwhiringa mahi, kua whanake a Naumai Taurua i tētahi mahere mō te whanaketanga pakihi e ārahi ā-hapū ai. He ruarua ngā mea hei tumu mō te mahere nei, ko ngā wheako a ngā hinonga tukuoha tāwāhi, ko te whanaketanga e ārahi ā-hapori ai o Aotearoa, me ngā whakaritenga Māori. E ārahi ana i tētahi hapori mai i te kore ki te whakahaere i tō rātou pakihi i ngā tau toru ki te whā.

Mahue kē ki te timata me tētahi whakaaro o te otinga, me tautuhi kē te hapū i ngā rauemi. Kātahi ka whanake i tētahi huatau pakihi, ā, ka tuhia tētahi rautaki ataata, kotahi anake te whārangi, kia whakaū kei te whārangi ōrite te katoa. Arā te pūtake o tētahi mahere pakihi taipitopito, kia tono ai i ngā pūtea me ētahi atu momo tautoko rāwaho mō te whakatinanatanga, hei tauira, kia whakapiki āheitanga ki te hapori.

Ka hono hoatanga ki ngā kiripānga whaitake - ko ngā pakihi, ngā hinonga, ngā tāngata - māna e tautoko ki te hanga i tētahi pakihi tūturu e whakamahi tika ana i ngā rauemi. Tokorua ngā tūranga whaitake e mahi tahi ana: ko te kaiārahi hapori, e whakaurua ana te hapori, e whakaū ana mā te hapori e kōkiri ā-rōpū i te kaupapa, ā, ko tētahi kaiwhakahaere kaupapa nō Agile kia aro tika ai i te kaupapa ki ngā whāinga. Kei te whai a Naumai i tētahi kōwhiringa kia mahi tahi ā-tuihono, kanohi ki te kanohi rānei ki tētahi hapū e hiahia ai ki te whakamātau i tēnei tukanga whanake. 

Oketopa | October 2023

Image credit: Samuel Mann. Creative Commons Attribution license 2.0